Kontakt Bli medlem Länkar EN

Soil Society - a Swedish Mongolian Culture Association

Soil Society - a Swedish Mongolian Culture Association är en ideell förening som fungerar som plattform för konstnärliga samarbeten mellan våra båda länder. Soil Society initierades år 2003. Styrelsen och den ideella föreningens medlemmar finns både i Sverige i Mongoliet och välkomnar alla intresserade. Soil betyder kultur på mongoliska och jordmån - grogrund på engelska.